Musikhuzet i Rønne
Tegnestuen er af Musikhuzet i Rønne www.musikhuzet.dk blevet bedt om at lave et skitseforslag på omorganisering af 2. sal i Raschs pakhus. Forslaget skal ligge klart sidst i november. Viser forslaget sig brugbart, skal tegnestuen efterfølgende lave budgetoverslag og materiale til ansøgning af midler til udførelsen.