Certificeret passivhusdesigner
Som de første i Skandinavien tilbyder Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk nu kurset Certificeret Passivhusdesigner. Der er tale om et intensivt kursusforløb, hvor deltagerne tilegner sig den tekniske indsigt til at projektere ekstremt lavenergibyggeri, specifikt passivhuse – en standard, som bl.a. indebærer et varmeforbrug, der er 75 % lavere end de nuværende danske krav til bygninger samt en halvering af det samlede energiforbrug.

Charlotte Algreen har i foråret 2010 gennemgået ovenstående kursus.

Download kursusbevis