Bæredygtige byggematerialer

Charlotte Algreen er af Akademisk Arkitektforenings Efteruddannelse blevet bedt om at være faglig sparringspartner til at kortlægge, udvikle og senere indgå som underviser/facilitator på et læringsforløb omkring bæredygtige byggematerialer. Arbejdet er blevet i gangsat på baggrund af et oplæg udarbejdet af Charlotte Algreen i samarbejde med arkitekt maa ph.d Jan Schipull og arkitekt maa ph.d Peter Andreas Sattrup. Nedenfor et udsnit af oplægget:

” I de sidste år er begrebet bæredygtighed blevet præget meget af de nye energikrav udstukket af bygningsreglementet. Især arkitekter og ingeniører ligestiller ofte bæredygtighed med energi effektivitet. Samtidig glemmer arkitekterne at deres indflydelse på en bygnings bæredygtighed er langt større: en bygnings identitet, dens rumlige kvalitet, gode planløsninger, fleksibilitet, men også indeklima og dagslysforhold bliver i langt de fleste tilfælde bestemt fra arkitektens side og er med til at bygninger i Danmark har forholdsvis lange levetider.
Materialer og deres betydning for vores bygningers bæredygtighed har ikke været højt oppe på dagsorden, det er energi diskussionen som har taget al opmærksomheden. Som følge af skærpede krav til minimering af bygningers energiforbrug, vil vi opleve at materialer - og deres miljøpåvirkninger - får en større betydning i en bygnings samlede (energi-)regnskab.
Derfor bliver det vigtigt at uddanne arkitekter til en bedre forståelse af materialers kvaliteter, egenskaber, indsatsmuligheder, men også produktionsprocesser.”