Fagdommer Akademisk Arkitektforening
Charlotte Algreen er i foråret 2010 blevet udpeget som fagdommer til Akademisk Arkitektforenings konkurrencesekretariat.
Hvilket betyder, at Charlotte Algreen kan blive indkaldt til vurdering og præmiering af konkurrencer varetaget af konkurrencesekretariatet.