Energirigtig og sund renovering
Energirigtig renovering vil blive et stadigt større arbejdsfelt for byggebranchen i fremtiden.Store dele af den danske og europæiske bygningsmasse må undergå energirigtig renovering for at klare de skærpede energikrav. Det giver mening  og resultat på bundlinjen i energiregnskabet at renovere frem for at bygge nyt, da det afsætter langt mindre CO2 fodaftryk. At besidde viden om energirigtig renovering vil derfor være et stærkt konkurrenceparameter for virksomheder i  byggebranchen i de kommende år.

Charlotte Algreen har i februar 2010 gennemgået ovenstående kursus.

Download kursus beskrivelse og kursusbevis