Fritidshjemmet Skrænten
Tegnestuen er i gang med at udarbejde en udviklingsplan for udearealer, samt se på mulighederne for en reorganisering med mere, af fritidshjemmets og klubbens lokaler i forhold til orden og rumlig fleksibilitet. Der skal findes bygningsintegrerede løsninger, der kan skabe bedre regulering af akustikken. Der skal skabes ”rum i rum” til fordybelse og ved hjælp af farvesætning, skabe hygge og systemer der kan bidrage til orden.

www.skraenten.kk.dk