DANSKE ARK’s bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
Charlotte Algreen er i sommeren 2009 blevet opfordret til og har takket ja til, at træde ind i Danske Ark’s bestyrelse. Danske Ark er arkitektfirmaernes branche forening og repræsentere alle landets arkitektvirksomheder fra de største til enmands tegnestuerne. Charlotte Algreen repræsenterer de små tegnestuer. Og sidder som bestyrelsens repræsentant i Tilgængelighedsudvalget.
 
Derudover deltager Charlotte Algreen i 2 arbejdsgrupper om byggeriets faseskift under Værdiskabende Byggeproces, arbejdsgruppe 1 ”fra program til projektering” og arbejdsgruppe 2 ”fra udførelse til drift”, Værdibyg – www.vaerdibyg.dk