SKRÆNTEN – fritidshjem og klub
Tegnestuen har lavet forslag til reorganisering, interiørt  og eksteriørt af fritidshjem og klub, beliggende Emdrupvej 96 – København NV,  for at opnå bedre rammer for opnå bedre fysiske rammer omkring børn og  personale. Samt bedre udnyttelse af arealerne.
PDF’er til download:
Interiør
Eksteriør