Kunstnerisk bearbejdning af Rønne Privatskoles indgangsparti
På foranledning af Bornholms Regionskommunes Kunst Råd har tegnestuen i samarbejde med skulptør Esben Klemann, givet forslag på kunstnerisk bearbejdning af Rønne Privatskoles indgangsparti.

Med dette forslag ønsker vi at ”rense” skolens indgangsparti så den i fremtiden vil tage mere åbent, rent og moderne imod.
Vi vil placere tre skulpturelle indslag i beton ved de to indgange. Sætte nyt rækværk og nye låger op som er mere transparente end de eksisterende og som samler pladsen ved at optræde på begge sider af bygningen mod Kandegade.
I stedet for det eksisterende navneskilt foreslår vi at skrive ”Rønne Privatskole” på
gård træets betonsokkels øvre del med store typer, så læseretningen kommer til at pege hen imod hovedindgangen ude fra vejen.

Et eksempel på et lignende, nyligt færdiggjort, projekt i Odense kan ses på:

http://esbenklemann.dk/vrksider/Eventyrhaven.html

Download PDF med den fulde beskrivelse af projektet (867 KB)