BÆREDYGTIGHED

FN’s 17 VERDENSMÅL
Kom i gang med Verdensmålene, brug dem aktivt, hvorfor er de relevante, hvilke mål er relevante for Jer, hvordan kan de implementeres og hvad er den markedsmæssige værdi af at bakke op om målene

SCREENING af det bæredygtige potentiale i en given opgave
Bæredygtighed i projekter skal afklares i de helt tidlige faser, der er mulighederne størst. Det kan være helt små ting der indledningsvist skal indtænkes i projektet, f.eks hvordan håndteres regnvandet ? kan det bruges til at nedbringe de fremtidige driftsomkostninger ? sikre det ikke ender i kælderen ? kan det skabe social værdi  eller helt store emner - f.eks hvordan placeres byggeriet i konteksten ? sikres optimal udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer ? - det kan være solvarme og sollys, regnvand eller geologiske forhold, der skal tages højde for. Hvordan prioriteres, forenkles og optimeres i projektet?

BÆREDYGTIG FASTHOLDELSE i projekter
Sikring af de indledningsvise ambitioner for bæredygtighed i projektet fastholdes igennem alle byggeriets faser – helt frem til udførelsen og færdigt byggeri. Det kræver nogle gange at mange mennesker tages i ed undervejs, men med tidlig afklaring og fastholdelse af de bæredygtige ambitioner igennem alle projektets faser, er det erfaringen, at processen med alle samarbejdspartnere kører lettere når alle er enige om det fælles mål.

STRATEGI OG IMPLEMENTERING hvad er Jeres bæredygtige strategi og hvordan implementeres den
Hvordan laver man en bæredygtig strategi for sin virksomhed eller organisation ? Hvilken viden findes allerede i virksomheden ? Hvordan sikres ejerskab ? Hvad skal der til for at implementere strategien, både i projekter og blandt ledelse og medarbejdere ? Sidder de personer, der henter opgaverne hjem til virksomheden, med den rette viden om mulige bæredygtige potentialer ?  Hvordan afklarer jeres virksomhed, hvilket ansvar for en bæredygtig fremtid bygherren ønsker at tage ? Hvordan ser jeres virksomhed på mulighederne for den markedsmæssige værdi, en bæredygtig virksomhed og organisation kan få ?

MATERIALER OG KONSTRUKTIONER
Hvilket kendskab har I til bæredygtige konstruktioner og materialer ? Hvordan designer I, designer I for adskillelse ? Kan konstruktioner let skilles ad er de også billigere at drifte.

CIRKULÆR BUSINESS
Har I et muligt potentiale for at tænke cirkulært i Jeres virksomhed ? Hvad skal der til ? Hvor og hvordan kan det skabe værdi ? Skal vi regne på den cirkulære business case gør vi også det.

PROCESLEDELSE OG FACILITERING

PROCESLEDELSE
Hvordan skabes, sikres og styres den gode proces, det gode samarbejde, den nødvendige afdækning af risici, aftale grundlag etc. - så der sikres fremdrift i byggeriets processer og beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag og uden unødvendige stop på vejen.
Det kan være i byggeprocesser eller planlægning, afklaring, rammesætning af processer med byggeriets interessenter – f.eks beboere, brugere, rådgiverteams, bygherreteams etc. Noget jeg har stor erfaring med fra mit arbejde som både rådgiver, bygherre og bygherrerådgiver.

FACILITERING
Facilitering af events og workshops med fokus på samarbejde og videndeling i byggeriets værdikæder. Dette har jeg bl.a. gjort for Dansk Arkitektur Center, Byggesocietetet, REBUS(Renovating Buildings Sustainably) http://www.rebus.nu/om-rebus/partnere/, Byens Netværk.

Alle ydelser kan leveres som én til én sparring, oplæg eller workshops af 1 times, ½ dags eller hel dags varighed afhængig af gruppestørrelse eller hvad der passer til en given opgave. Charlotte Algreen kan også fungere som procesleder på en byggesag

RING OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SPARRING OM DET GIVER MENING HOS JER PÅ
+45 2169 9101